Het gedeukte en platgedrukte, weggeworpen blikje wordt gebruikt als icoon, herkenbaar afval-beeld. Waarbij de porselein verwijst naar onze luxe overconsumptie- en wegwerpmaatschappij.

Er wordt rond verschillende kernwoorden gewerkt om dit beeldend, zoekend uit te werken:

gedeukt, gescheurd, platgedrukt, verweerd, geoxideerd, laten oxideren, afdrukken, doordrukken, indrukken, stapelen, assembleren, texturen, contrasten.

Via fotografie worden de kunstwerken in communicatie gebracht met de natuur en de omgeving.

 

Tijd maakt ook een groot onderdeel uit van mijn werk:

Verroeste, platgedrukte blikjes, op straat en in de natuur gevonden getuigen van een ongeoorloofd misbruik van onze omgeving. Het oxideren, verweren en verwerkingsproces van mijn kunstwerken. En dan rest nog de vraag: zijn we nog op tijd om milieu- en natuurproblematiek terug in evenwicht te brengen?

 

From trash to treasure.

 

In mijn atelier probeer ik 'zero waste' te hanteren. Ik heb geen afvoer, mijn afvalwater wordt opgevangen. Het spoelwater van mijn glazuren worden per kleursoort gesorteerd. Het water verdampt. De glazuurslib blijft over. Hiervan worden opnieuw glazuren gemaakt.

Al het plastiek wordt ook beeldend verwerkt. 

 

____________________________________

 

In ceramic I use the dented, thrown away can as an icon, as a recognizable image of waste. I ask myself the question how to elaborate this, visualizing, searching.

 

Hereto I depart from different keywords to elaborate this visually and searching:

Dented, torn, weathered, oxidized, rusted, let it rust, let it weater, imprint, push through, stacking, assemble, textures, contrasts.

Through photography, the artsworks are brought into communication with nature and the environment.

 

From trash to traesure

 

In my studio I try to maintain 'zero waste'.

I don't have a disposal, my waste water is being captured. The rinse water from my glazing is kept seperately according to color type. The water evaporates. The glaze sludge remains. Of this, new glazes are made again.

All disposable plastics are visually processed into my artwork.